Σοδειά

 

Η διαδικασία συγκομιδής του καρπού γίνεται πολύ προσεκτικά και όλη η φροντίδα μας είναι αφιερωμένη στη συλλογή των καρπών και την επιλογή αυτών που θα δημιουργήσουν το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Μεταφορά

 

Η μεταφορά τους στο ελαιοτριβείο είναι καθημερινή και η ελαιοποίηση τους γίνεται με ψυχρή έκθλιψη.

Διαδικασία

 

Κάθε νέα παρτίδα υποβάλλεται σε μετρήσεις για να καθοριστεί η οξύτητα του ελαιολάδου. Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικές δεξαμενές με σύστημα αζώτου και ελέγχου θερμοκρασίας.


Επιστήμη & Τεχνογνωσία

 

Η διαδικασία συνδυάζει την τεχνογνωσία και την επιστημονική προσέγγιση με τον ανεπιτήδευτο τρόπο που γινόταν παλιά η παραγωγή ελαιολάδου στην οικογένεια μου.